PRINT CARDS

Hulp nodig? Bel ons: 0229 210 603

Voorwaarden –

Voorwaarden

Signalo onderhoud deze website Signalo.nl (de “Site”) voor de bezoeker’s persoonlijk gebruik. De bezoeker’s toegang en gebruik van de Site is onderwerp aan de volgende voorwaarden (“Website voorwaarden”) en bezwaard bij de wet. Bij het openen en gebruik (“browsen”) van de Site accepteert de bezoeker, zonder limitatie of kwalificatie, de Website voorwaarden en gaat akkoord dat andere afspraken en/of overeenkomsten tussen de bezoeker en Signalo niet van toepassing zijn.

1.1 – De inhoud van de Site is auteursrechtelijk beschermd.  Alle rechten voorbehouden. Niets uit de geboden inhoud mag worden verveelvoudigd of verspreid worden in enige vorm of op enige wijze, noch in druk noch via elektronische of mechanische media zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Signalo tenzij anders aangegeven. Logo(‘s), Foto(‘s) en de “Favicon” inbegrepen. Copyright (c) Signalo 1992-2012.

1.2 – De tekst ‘Copyright’ heeft op de Site dezelfde betekenis als ‘Dit werk is auteursrechtelijk beschermd’. De Engelse benaming ‘Copyright’ is vanwege internationale bekendheid van het woord op de media geplaatst.

2.1 – Signalo biedt geen garanties, noch uitdrukkelijk noch impliciet, aan een persoon of instelling, ten aanzien van de geboden informatie. Deze dient te worden aanvaard in de vorm waarin zij wordt verstrekt. Verder gelden geen voorwaarden of garanties met betrekking tot de actualiteit en/of geschiktheid voor een beoogd doel. Signalo zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn of aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade van welke aard dan ook, daarbij inbegrepen bijzondere, indirecte en voortvloeiende schade die het gevolg is van, of voortvloeit uit, de hier geboden informatie.

2.2 – Signalo garandeert op geen enkele manier dat bestanden die ter download worden aangeboden vrij zijn van fouten en/of virussen. De bezoeker (en niet Signalo) gaat ervan uit dat de kosten voor de mogelijk nodige voorziening(en), reparatie of vervanging van onderdelen voor eigen rekening vallen.

3. – Signalo heeft eventuele gekoppelde website(s) niet beoordeeld op inhoud. Signalo is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze website(s) in welke manier dan ook. De Bezoeker bezoekt deze website(s) op eigen risico.

4. – Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Signalo.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen Signalo.nl in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten/inhoud en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van haar bezoekers. De cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

U kunt de website ook zonder cookies bekijken. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt het opslaan van cookies op je harde schijf verhinderen, door in uw browser-instellingen de optie te kiezen: *Geen cookies accepteren* (of dergelijke). Meer informatie over deze instellingen kunt u vinden in de handleiding van uw browser-provider. U kunt reeds opgeslagen cookies in uw computer op ieder gewenst moment verwijderen. Indien u de optie: “Geen cookies accepteren” kiest, kan dit leiden tot beperkingen in de functionaliteit van het aanbod op de Site.

5. – Signalo behoud ten alle tijde het recht om de Website voorwaarden te herzien.

Top